Vi ska använda vår webbsida för att marknadsföra och sälja vår produkt som vi har tagit fram i vårt UF-företag. Vi ska lägga ut kontaktuppgifter som till exempel vår företagsmail.